Number of the records: 1  

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku

  1. VÍT, Jiří. Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku. Ústí nad Labem : Fakulta strojního inženýrství - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019.