Number of the records: 1  

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku

  1. VÍT, Jiří. Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019. 23 stran. Vědecké spisy Fakulty strojního inženýrství = The scientific papers of Faculty Mechanical EngineeringAutoreferáty disertačních prací = Reports of postgraduate thesis ; sv. 23.

Number of the records: 1