Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku

Vít, Jiří
book