Number of the records: 1  

Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními

 1. Z-B 3011
  Špiřík, František
  Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními : metodika pro praxi / František Špiřík ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha. -- Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 1992. -- 29 s. -- (Metodika ; 1992, [č.) 8).
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
  lesnická rekultivace. Rekultivace území devastovaných těžbou. Severočeský hnědouhelný revír (Česko)
  622.882(437.15SHP). 630*23. 712.2.025(437.15SHP)

Number of the records: 1