Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními

Špiřík, František
book