Number of the records: 1  

konkurz a vyrovnání

 1. Topical termkonkurz a vyrovnání
  See linkkonkurs a vyrovnání
  See alsopředběžní správci
  správci konkurzní podstaty
  konkurzní a vyrovnací řízení
  likvidace podniků
  platební neschopnost
  státní bankrot
  zrušení a zánik společností
  úpadek podniku
  Linking entrybankruptcy and composition
  bankrotas
  Bankrot
  konkurz
  Stečaj
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (9) - File of subject terms
  (24) - Books
  (18) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.