Number of the records: 1  

diskriminace

 1. Topical termdiskriminace
  See alsoponížení
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  diskriminace mužů
  rasová diskriminace
  diskriminace mužů
  ageismus
  diskriminace seniorů
  diskriminace v zaměstnání
  diskriminace žen
  nepřímá diskriminace
  sexuální diskriminace
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  Linking entrydiscrimination
  Diskriminacija
  diskriminacija
  diskriminácia
  Diskriminacija
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  DatabaseFile of subject terms
  References (14) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (64) - Books
  (12) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.