Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální problémy demokratizace postkomunistických států střední Evropy : (sborník příspěvků z vědecké konference, uspořádané Českou společností pro politické vědy v květnu 1994 v Praze) / Uspořádal Aleš Gerloch   .  Praha :  Česká společnost pro politické vědy při Akademii věd ČR,  1995 . 139 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 2. Art and democracy in post-communist Europe / Piotr Piotrowski ; translated by Anna Brzyski   .  London :  Reaktion Books,  c2012 . 312 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  DTU - Koleček doc.00/100
 3. Cultural landscapes of post-socialist cities : representation of powers and needs / Mariusz Czepczyński   .  Aldershot [u.a.] :  Ashgate,  2008 . viii, 209 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  GE - Balej Mgr.00/100
 4. Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě / Pavol Minárik   .  Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 158 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru / Tomáš Šmíd, Vladimír Vaďura (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2007 . 278 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Grappling with democracy : deliberations on post-communist societies (1990-1995) / edited by Elżbieta Matynia   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  1996 . 298 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Minulá budoucnost : současné umění na cestě od archeologie k angažovanosti = [Past future] / Jan Zálešák   .  V Brně :  VUT, Fakulta výtvarných umění : Tranzit.cz,  2013 . 119 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 8. Ostmitteleuropa im Wandel : Möglichkeiten und Chancen zur Überwindung der Destabilisierung fünfzig Jahre nach Kriegsende / Christof Dahm, Hans-Jakob Tebarth (Bearb.)   .  Bonn :  Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen,  1995 . 125 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 9. Politické strany ve střední a východní Evropě : ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích / Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav,  2002 . 471 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Postkomunistické nedemokratické režimy : studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase / Jan Holzer, Stanislav Balík   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2007 . 223 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100