Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Národní knihovna Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

Google Scholar

Google

Seznam

Oaister

JIB

JIB

Národní portál