Výsledky vyhledávání

 1. Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění / Václav Kůdela ... [et al.]   .  Praha :  Academia,  2013 . 566 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Ekotoxikologické účinky zlúčenín Se(IV) a Se(VI) na sladkovodné riasy / Jana Pastierová, Iveta Ondrejkovičová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 132-137.
  článek
 3. Fytotoxický potenciál přízemního ozonu v ČR / Iva Hůnová   .  Ochrana ovzduší ve státní správě V.s. 105-110.
  článek
 4. Lesní mravenci (Formica s. str.) a poškození dubových listů [rukopis] / Jindřich Havelka   .  2007 . 35, 11 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Mrazové kýly a jejich význam pro stabilitu březových porostů ve východním Krušnohoří [rukopis] / Pavel Stránský   .  2007 . 41, 37 l.,
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Škůdci olše v imisním území Sněžníku (LS Děčín) [rukopis] / Šárka Hyklová   .  2008 . 76, [30] l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Toxicita oplachových vôd z výroby antikórových príborov / Katarína Szárazová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 124-131.
  článek
 8. Vliv strunových sekaček na růst dřevin v travnatých plochách : závěrečná zpráva interního grantu č. 4804 / Marek Hanuš ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  1999 . Nestr.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 9. Využití pasivních dozimetrů pro vymezení rizikových oblastí z hlediska potenciálního poškození vegetace přízemním ozonem : případová studie pro CHKO Jizerské hory : vegetační sezona 2006 / Iva Hůnová ... [et al.]   .  Praha :  Český hydrometeorologický ústav,  2008 . 75 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Využití pasivních dozimetrů pro vymezení rizikových oblastí z hlediska potenciálního poškození vegetace přízemním ozonem
 10. Zhodnocení vlivu mravenců na poškození dubových listů [rukopis] / Monika Koutová   .  2008 . 46 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100