Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálne otázky vzťahu teórie a praxe výtvarnej výchovy : zborník materiálov zo sympózia čs. komitétu INSEA : Nitra, 26.-28. apríla 1990 / [zostavila Alena Veselá]   .  Bratislava :  Výskumný ústav pedagogický,  1991 . 141 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/100
 2. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků [elektronický zdroj] / Pavel Doulík, Jiří Škoda, Natalia Orlova   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 1 CD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A20/000
 3. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků / Pavel Doulík, Jiří Škoda, Natalia Orlova   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 147 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr40/000
 4. Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ)   .  Brno :  Paido,  1999 . 93 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B40/000
 5. Cvičení s balančními míči pro děti mladšího školního věku se specifickými vývojovými poruchami učení a chování [rukopis] / Kateřina Basáková   .  2009 . 75 l., [13] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Český román historický jako literárněvědný a pedagogický problém [rukopis] / Zdeňka Menšíková   .  2011 . 156, [142] l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Diagnostický ústav : [Creative help - tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu] / Martina Nováková, Marcela Landová a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 105 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Hodnocení kvality pedagogické práce v mateřské škole pomocí standardů ISSA / [rukopis] Alena Kroupová   .  2006 . 86 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Hodnocení pedagogických dovedností studentů tělesné výchovy na průběžné pedagogické praxi [rukopis] / Jan Butal   .  2007 . 101 l., [14] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Hodnocení souvislé pedagické praxe studenty tělesné výchovy [rukopis] / Simona Korešová   .  2008 . 88 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100