Výsledky vyhledávání

 1. Antické křesťanství - liturgie, rétorika, antropologie : sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008) / Vít Hušek, Petr Kitzler a Jana Plátová (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2009 . 211 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Bakchantky a včely : řecký mýtus a filosofie u Klementa Alexandrijského / Miroslav Šedina   .  Praha :  OIKOYMENH,  2007 . 143 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Čas a řeč : studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris / Lenka Karfíková   .  Praha :  OIKOYMENH,  2007 . 214 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr00/010
 4. Čtyřicet homilií na evangelia / Řehoř Veliký ; přeložil [a úvodem i poznámkami opatřil] Thimotheus Vodička   .  V Olomouci :  Krystal,  1946 . 488 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 5. Exegetické zlomky : Eclogae propheticae, Hypotyposes : řecko-české vydání / Klement Alexandrijský ; překlad, úvod a poznámky k textu Jana Plátová   .  Praha :  OIKOYMENH,  2014 . 272 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Filokalie. I / z ruského originálu Dobrotoljubije v russkom perevode ... přeložil Alan Černohous   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2019 . 554 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Filosofie Augustinova mládí / Lenka Karfíková   .  Praha : OIKOYMENH, 2016 . 150 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Jak se křesťanství stalo náboženstvím : recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku / Denisa Červenková   .  Praha :  Karolinum,  2012 . 240 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Ježíšovo narození : historie a legenda / Geza Vermes ; [přeložil Allan Plzák]   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2009 . 183 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Katechetická řeč : řecko-české vydání / Řehoř z Nyssy ; úvodní studie Markéta Bendová ; překlad a poznámky Magdalena Bláhová   .  Praha : OIKOYMENH, 2015 . 261 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100