Výsledky vyhledávání

 1. Analýza naratologické terminologie v Kunderově Falešném autostopu a Škvoreckého Legendě Emöke [rukopis] / Petra Frdlíková   .  2015 . 60 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 2. Biografická identita v pohraničí : teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech / Ondřej Roubal   .  Praha :  Professional Publishing,  2013 . 155 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Biografická identita v pohraničí
 3. The Black march : the personal story of an SS man / by Peter Neumann ; translated from the French by Constantine Fitzgibbon   .  New York :  Bantam Books,  c1958 . 278 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kniha
 4. Český vězeň : svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých / Karel Bartošek   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2001 . 317 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D22/000
  kat. historie FF00/100
  Český vězeň
 5. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů / Martin Hájek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2014 . 226 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr10/000
  Čtenář a stroj
 6. Divy cizích světů ve vybrané próze českého středověku / Pavel Mrňák   .  2015 . 59 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
  kniha
 7. Humor ve škole / Klára Šeďová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 189 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  Humor ve škole
 8. I rodina má svou paměť : rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu / Radmila Švaříčková Slabáková, Irena Sobotková, Marcin Filipowicz, Alena Zachová, Jitka Kohoutová, Marek Petrů   .  Praha : NLN, 2018 . 244 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  I rodina má svou paměť
 9. Narace a (živá) realita / Jan Horský, Juraj Šuch (eds.)   .  Praha :  Togga,  2012 . 112 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  Narace a (živá) realita
 10. Neznámé osudy : mezinárodní seminář v Liberci - říjen 1997 / Nadace Bernarda Bolzana, Nadace Friedricha Eberta ; [překlady a redakce Daniel Michal]   .  Praha :  Prago Media News,  1998 . 85 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
  Neznámé osudy