Výsledky vyhledávání

 1. Adsorption study of arsenate on manganese dioxide nanosorbents in aqueous solution = [Možnosti odstranění As (V) z vod použitím nanočástic MnO2] / Nina Strnadová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2010.s. 62-67.
  článek
 2. Analýza teplotní stability povlaku PTFE s přídavkem nanočástic na základním materiálu ze slitimy Al -Si / Igor Žuravský   .  2018 . 88 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza tvrdosti nanokompozitních povlaků aplikovaných na hliníkovém substrátu / Arlette Mrišová   .  2018 . 95 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Antibakteriální účinky fotokatalyticky aktivních nanovrstev TiO2 / Eva Musilová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2010.s. 98-101.
  článek
 5. Complex-shaped metal nanoparticles : bottom-up syntheses and applications / edited by Tapan K. Sau and Andrey L. Rogach ; with a foreword by Catherine J. Murphy   .  Weinheim :  Wiley-VCH,  2012 . xxiii, 558 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FY - Kormunda Ing.00/100
 6. Construction and properties of ripples on polymers for sensor applications / Václav Švorčík, Oldřich Neděla, Petr Slepička, Oleksiy Lyutakov, Nikola Slepičková Kasálková, Zdeňka Kolská   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 5, strana 851-855.
  Construction and properties of ripples on polymers for sensor applications
 7. Experimentální studium sedimentace nanočástic / Tomáš Pluhař, Štěpánka Klímková, Miroslav Černík   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 272.
  článek
 8. Experimentální studium využití nZVI pro sanaci podzemních vod znečištěných chemickou těžbou uranu / Štěpánka Klímková ... [et. al.]   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 99-100.
  článek
 9. Fe0 ako vhodné reaktívne médium pre sorpciu potenciálne toxických prvkov v permeabilných reaktívnych bariérach (PRB) / Bronislava Lalinská ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 241-242.
  článek
 10. Hodnocení aktivity reaktivních sorbentů pomocí standardního fosfatázového testu / Nikola Zemanová   .  2016 . 80 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100