Výsledky vyhledávání

 1. Aesthetics and politics / Theodor Adorno ... [et al.] ; with an afterword by Fredric Jameson   .  London :  Verso,  2007 . 220 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  PF - Nitsche Mgr.00/100
 2. "Also: nazdar!" : aspekty textové vícejazyčnosti / Petr Mareš   .  V Praze :  Karolinum,  2003 . 233 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Anatomie kritiky : čtyři eseje / Northrop Frye ; s předmluvou Harolda Blooma ; [přeložila Sylva Ficová]   .  Brno :  Host,  2003 . 440 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr30/000
 4. Anatomie metafory : literárněteoretická studie / Pavelka, Jiří   .  Brno :  Blok,  1982 . 198 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 5. Ansichten über Lyrik : Beiträge zum Dialog zwischen Poetik und Poesie / [Autoren: Karl-Heinz Höfer ... et al.]   .  Leipzig :  VEB Verlag Enzyklopädie,  1980 . 360 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 6. Antologie textů k teorii literatury / Eva Taxová   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1975 . 148 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 7. Arbeitsbuch Lyrikanalyse / Hans-Werner Ludwig   .  Tübingen ; Basel : A. Francke, [2005]  ©2005 . xiii, 305 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 8. Arbeitsbuch Romananalyse / Hans-Werner Ludwig (Hrsg.)   .  Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1998 . 260 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 9. Ars poetica / Jorge Luis Borges ; přeložila Mariana Housková   .  Praha :  Mladá fronta,  2005 . 116 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Auto(r)fiktion : literarische Verfahren der Selbstkonstruktion / Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.)   .  Bielefeld : Aisthesis Verlag, 2013 . 377 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100