Výsledky vyhledávání

 1. 100 aktivit pro výuku angličtiny : práce s průřezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikačních dovedností / Zuzana Hlavičková   .  Praha :  Portál,  2010 . 191 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Civilizace na planetě Zemi / Bedřich Moldan   .  Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018 . 179 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Globální výchova / Graham Pike, David Selby   .  V Praze \\Praha\ :  Grada,  1994 . 322 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B30/000
  sklad D20/000
  SV - Marková Mgr.10/000
  BI - Němcová dr.00/100
  volný výběr11/000
 4. Globální výchova : nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole / Graham Pike, David Selby   .  Praha :  Grada,  1994 . 322 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 5. Globální výchova : základní dimenze globální výchovy + příklady aktivit / Michal Pasternak, David Selby ; [vyd.] Pražské ekologické centrum   .  Praha :  Pražské ekologické centrum,  1993 . 23 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 6. Ověření účinnosti vybraných metod a činností globální výchovy na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Dana Mouchová   .  1997 . 54 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Projekt environmentální výchovy v MŠ Stromový skřítek, aneb, Mějme se všichni rádi [rukopis] / Edita Macibobová   .  2010 . 65 l. [7] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Vliv metod globální výchovy na rozvoj osobnosti [rukopis] / Věra Elbelová   .  1999 . 75 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Zážitkové výukové programy / Radek Pelánek   .  Praha :  Portál,  2010 . 133 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000