Výsledky vyhledávání

 1. Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretické a výzkumné konstrukty a jejich využití v moderní pedagogické praxi / Jaroslav Říčan   .  Most : Hněvín, 2016 . 310 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/010
 2. Používané metakognitivní strategie žáků v kontextu autoregulovaného učení / Jaroslav Říčan   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 78 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr120/000
 3. Preference metakognitivních strategií v kontextu odlišných vzdělávacích přístupů v matematice / Dagmar Živná   .  2018 . 72 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Strategie motivace žáků středních škol k autoregulovanému učení v závislosti na jejich motivačním typu / Miloslav Štefan   .  2015 . 83 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Vliv používané metodiky na úspěšnost řešení testu zjišťujících připravenost z matematiky na víceletá gymnázia / Iva Karásková   .  2017 . 74 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Vliv progresivity/inovativnosti na porozumění během plnění úkolu spojeného s matematikou / Michaela Horáková   .  2019 . 82 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. WLST 7-12 = Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die Klassen 7-12 : ein Verfahren zur Erfassung metakognitiver Kompetenzen bei der Verarbeitung von Texten / Matthias Schlagmüller, Wolfgang Schneider   .  Göttingen :  Hogrefe,  c2007 . 35 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  PE - Říčan Mgr.00/100
 8. Žáci školou povinní: vícekriteriální sonda / Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý   .  V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 140 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000