Výsledky vyhledávání

 1. Analysis and effects of general asymmetry on vertical vibration of mechanical system = Analýza vlivu všeobecné nesymetrie na kmitání mechanických soustav / Fillemon Nduvu Nangolo   .  Ústí nad Labem : UJEP, 2015 . 42 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/000
 2. Analýza vlivu geometrické a výrobní nesymetrie a kinematického buzení na kmitání mechanické soustavy = Analysis of the influence of geometric and production asymmetry and kinematic excitation on vibration of mechanical system / Martin Svoboda   .  Ústí nad Labem :  UJEP v Ústí nad Labem,  2012 . 43 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Automatizování výrobních linek, optimalizace rozhraní Člověk - Stroj = Automation of production lines, optimization of human-machine interface / Jan Štěrba   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015 . 37 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad H10/000
 4. Barevná vzdálenost v kartografii : autoreferát disertační práce = Color distance in cartography : Ph.D. thesis summary / Alžběta Brychtová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2015 . 31 s.
  Barevná vzdálenost v kartografii
 5. Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu / Petr Kocour   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015 . 50 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Charakteristika odpružení vozidla při přejezdu nerovností = Characteristics of vehicle suspension when crossing road unevenness / Jan Kampo   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 32 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Integrita povrchu při broušení kalených ocelí = Surface integrity in hardened steels grinding / Martin Novák   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2011 . 55 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Metodika plnění kryogenních nádob perlitem = Methodology of filling of the interspace of cryogenic vessels with expanded perlite / Valerie Černohlávková   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015 . 38 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad H10/000
 9. Mocenská uskupení v pozdně středověké stavovské společnosti : Hlohovské vévodství mezi zeměpanskou a zemskou politikou : autoreferát disertační práce / Petr Kozák ; [školitel: Jaroslav Bakala]   .  Opava :  Slezská univerzita, Ústav historických věd,  2008 . 43 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Návrh systému řízení kusové výroby v podmínkách těžkého strojírenství = Proposal of production system for heavy machining single piece production / Bronislav Převrátil   .  Ústí nad Labem : UJEP v Ústí nad Labem, 2013 . 38 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000