Výsledky vyhledávání

 1. Afázie : soubor cvičných textů pro reedukaci afázie / Milada Mimrová   .  Praha :  Triton,  1998 . 1 sv.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000
 2. Alfabeta / autor Patrik Antczak ; ilustrace & grafická úprava Patrik Antczak   .  V Praze : LUSTR, 2016 . 27 nečíslovaných dvoulistů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Angličtina pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit / Eva Lacinová, Šárka Kadlecová   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  1997 . 63 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  volný výběr01/000
 4. Angličtina pro 5. ročník základní školy : workbook / Marie Zahálková   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  1998 . 71 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000
  volný výběr01/000
 5. Cesta kolem světa - pracovní listy s metodikou / Jana Rohová   .  Praha : Raabe, [2019]  ©2019 . 126 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Cvičení pro dyslektiky IV. : rozlišování b - d - p / Olga Zelinková   .  Olomouc :  DYS,  1999 . 32 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000
 7. Cvičení pro rozvoj čtení : pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení / Pavel Svoboda   .  Praha :  Portál,  2008 . 55 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/000
 8. Čeština jako cizí jazyk ve výuce češtiny, dějepisu a ve výchově k občanství / Ilona Balkó, Ludmila Zimová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 25 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr11/010
 9. Čtení jako hra : pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis / Zdeňka Pospíšilová, Miroslava Kaprová   .  Praha : Maxdorf, [2020]  ©2020 . 228 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Dejme mozky dohromady. Pracovní listy / Ľuba Brožek, Barbora Poláková   .  [Praha] : Stanislav Juhaňák - Triton, [2016] . 40 nečíslovaných listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FZS - Libešová L. Mgr.00/100