Výsledky vyhledávání

 1. 17. století - krize feudální společnosti? / [Autoři:] Miroslav Hroch, Josef Petráň   .  Praha :  Svoboda,  1976 . 314, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 2. Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce : k otázce "české politiky" Leopolda II / Jiří Beránek   .  Praha :  Academia,  1989 . 139 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 3. Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie / Tatjana Tönsmeyer, Luboš Velek (Hg.)   .  München :  Meidenbauer,  2011 . 330 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
 4. Básně / Karel Havlíček Borovský ; K vyd. připravil a poznámkami opatřil Jaromír Bělič   .  Praha :  Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,  1956 . 157 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D21/000
 5. České země a habsburský absolutismus ve druhé polovině 18. a na počátku 19. století / Pavel Bělina   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1993 . 66 s., obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A06/000
  sklad E20/000
 6. Duchovní rozměr v umění [rukopis] : mezi realitou a uměleckou konstrukcí / Kateřina Veselá   .  2009 . 32 l., [4] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789) / Jiří Hrbek   .  Praha :  Triton,  2012 . 202 s., [16] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Jsou Bodin a Hobbes myslitelé absolutistické teorie vlády? / David Nowak   .  2016 . 55 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Komparace tematického celku Osvícenský absolutismus ve vybraných učebnicích dějepisu / Michal Mojžíš   .  2018 . 80 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Marie Terezie a její školské reformy [rukopis] / Miroslava Andrlíková   .  2009 . 58 l., [12] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100