Výsledky vyhledávání

 1. Analýza trhu práce v Plzeňském kraji / Kateřina Marešová   .  2015 . 73 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Aplikace zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení v Plzeňském kraji [rukopis] / Lucie Řezáčová   .  2008 . 130 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Archaeologia historica. 34/09, [Sborník příspěvků přednesených na XL. medzinárodní j konferenci archeologie stredověku s hlavním zaměřením Hmotná kultura každodenního života ve středověku a ranném novověku, Plzeň, 15.-19. září 2008] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2009 . 879 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Báje a pověsti z Čech a Moravy. Plzeňský kraj / Vladimír Hulpach   .  Praha :  Libri,  2006 . 127 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 5. Dojížďka za prací v plzeňské aglomeraci / [rukopis] Marta Duháčková   .  2001 . 76 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Drobní a střední židovští obchodníci v Plzni v letech 1850 - 1948 [rukopis] / Jana Závorková   .  2011 . 65 l. [9] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Geologická mapa ČR. List 12 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1986- . 6 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E00/600
 8. Historická dílna VII : sborník příspěvků přednesených v roce 2012 / editoři Lenka Špačková, Jiří Stočes   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2013 . 205 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 9. Hodnocení efektivnosti investic na ochranu ŽP - obchod s plastovými odpady v západočeském kraji [rukopis] / Jana Karvašová   .  2008 . 76 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Hodnocení životní úrovně ve městech nad 5 000 obyvatel v Plzeňském kraji [rukopis] / Michaela Albrechtová   .  2011 . 68 l., [24] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100