Výsledky vyhledávání

 1. Beneficium et feudum : podoba a proměny lenního institutu / Jan Zelenka   .  Praha : Historický ústav, 2016 . 227 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Čeští biskupové a arcibiskupové : 973-2016 : od Dětmara k Dukovi / Tomáš Koutek   .  Praha : Brána : Arcibiskupství Praha, 2016 . 219 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Čeští biskupové a arcibiskupové
 3. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země / Ondřej Bláha, Robert Dittmann, Karel Komárek, Daniel Polakovič, Lenka Uličná   .  Praha : Academia, 2015 . 935 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Návraty do krajiny českého středověku : výbor z díla / Josef Žemlička ; uspořádali: Jan Klápště, Ludmila Luňáková, Martin Wihoda   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 325 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku : od počátků do roku 1347 / vydali Lenka Blechová - Eva Doležalová - Martin Musílek - Jana Zachová ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi   .  Praha : Historický ústav AV ČR : Filosofia, 2015 . lxviii, 307 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Přemyslovské Čechy : Český stát a společnost v letech 995-1310 / Zdeněk Fiala   .  Praha :  Svoboda,  1975 . 245, [5] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
 7. Přemyslovské Čechy : Český stát a společnost v letech 995-1310 / Zdeněk Fiala   .  Praha :  Nakladatelství politické literatury,  1965 . 221, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Přemyslovský dvůr : život knížat, králů a rytířů ve středověku / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav Akademie věd České republiky,  2014 . 626 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Sedm přemyslovských kultů = Seven Přemyslid cults / Petr Kubín   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ve vydavatelství Togga,  2011 . 372 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Umění českého středověku a antika / Jan Bažant   .  Praha :  KLP-Koniasch Latin Press,  2000 . 271 s., [20] s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000