Výsledky vyhledávání

 1. Aplikace geofyzikálních metod pro přípravu a monitoring sanačních prací - skládka odpadů na lokalitě Nový Rychnov / Jaroslav Bárta, Vladimír Budinský, Radka Fürychová   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 25-31.
  článek
 2. Bioremediace specifických kontaminantů / Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 113.
  článek
 3. Čištění kontaminovaných výluhů ze skládky toxických odpadů / Martin Podhola ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 96-100.
  článek
 4. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie) / Jan Pejřil ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 137-139.
  článek
 5. Eukaryotní mikroorganismy a nepolární polutanty (kvasinky v ropě a tucích) / Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 101-103.
  článek
 6. Fytoremediace polybromovaných difenyletherů: vliv na růst rostliny, akumulace rostlinné tkáně, změny ekotoxicity a biodostupnosti / Jana Zlámalíková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 120-123.
  článek
 7. Informace o přípravě nové verze příručky o možnostech použití geofyzikálních metod pro ekologickou problematiku (úkol hrazený z prostředků MŽP) / Jaroslav Bárta ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 21-22.
  článek
 8. Laboratorní a poloprovozní ověření in-situ chemické oxidace s použitím peroxidu vodíku / Pavel Vacek ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 32-37.
  článek
 9. Laboratorní testy činidel pro in-situ aplikace / Pavel Hrabák, Lenka Lacinová, Eva Kakosová   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 117.
  článek
 10. Likvidace ekologických zátěží Bor u Skutče / Jan Kašpar   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 125.
  článek