Výsledky vyhledávání

 1. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds.   .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2012 . 153 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF01/000
  Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách
 2. Dolní Věstonice - Pavlov / Jiří A. Svoboda   .  Praha : Academia, 2016 . 399 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Dolní Věstonice : tábořiště lovců mamutů / Bohuslav Klíma   .  Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1983 . 176 stran, 24 stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 4. Dolní Věstonice : Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945-1947 / Antonín Knor, Vojen Ložek, Josef Pelíšek, Karel Žebera   .  Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953 . 87 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000