Výsledky vyhledávání

  1. Delay difference equations and their applications [elektronický zdroj] = Diferenční rovnice se zpožděním a jejich aplikace : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jiří Jánský   .  [V Brně :  Vysoké učení technické],  c2010 . 26 s.
    Delay difference equations and their applications