Výsledky vyhledávání

 1. Hadí toxiny [rukopis] / Kristýna Řídká   .  2011 . 53 l. [8] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Inhibice růstu sladkovodních řas binárními směsmi těžkých kovů [rukopis] / Lenka Pokorná   .  2010 . 98 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Konverze výroby chlóru z amalgamové na membránovou technologii / Marcela Chejnovská   .  2016 . 149 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C10/000
 4. Odstraňování kadmia, olova a rtuti z kontaminovaných vod pomocí sulfidických činidel za definovaných podmínek / [rukopis] Tomáš Pittner   .  2006 . 102 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Ověření přímého stanovení As (III) a As (V) technikou UN ICPOES ve vzorcích výluhů znečištěných půd : [rukopis] (diplomová práce) / Roman Chalupa   .  2001 . 44 s., 14 s. graf. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Pavoučí jedy a jejich složení [rukopis] / Lucie Novotná   .  2010 . 41 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Plán postupného odstranění PCB, odpadů s PCB a zařízení s obsahem PCB [rukopis] / Petra Dvořáková   .  2009 . 52 l., [40] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Potravinová aditiva a jejich toxicita [rukopis] / Eva Vaverková   .  2009 . 54 l., [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Studium degradace vybraných toxických látek na reaktivních sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod / Tomáš Latislav   .  2016 . 61 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100