Výsledky vyhledávání

  1. Zváranie = Svařování : odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie   .  Bratislava :  Bratislava :  Bratislava :  Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR,  Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry  Alfa  1952-
    Zváranie