Výsledky vyhledávání

  1. Dotazníkové šetření jako podklad pro predikci chování obyvatelstva na příkladu podkrušnohorských okresů Ústeckého kraje = Questionnaire survey as a fundament for prediction of population behaviour, illustrated by an example of the districts located at the foot of the Ore Mountain Ridge (Krušné hory) in the region Ústí / Petr Jirásek   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 48-54.
    článek
  2. Sociálněvědní výzkum z metodologického pohledu / Jiří Vinopal   .  Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie.s. 209-224.
    článek