Výsledky vyhledávání

 1. Akceptace vybraných postupů podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit [rukopis] / Zdeněk Rendl   .  2010 . 80 l. [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza přínosů a rizik integrace cizinců z třetích zemí / Petra Hlaváčová   .  2019 . 145 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza strategií podpory žáků se sociálním znevýhodněním na základních školách / Adéla Kaslová   .  2016 . 71 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Bariéry integrace Romů v Litvínově [rukopis] = Barriers of Romany integration in Litvinov / Michaela Žigová   .  2008 . 47 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Čeština jako druhý jazyk a začleňování žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ Novoborská / Marketa Králová   .  2018 . 97 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Dramatická výchova v procesu socializace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami / Tereza Kyrianová   .  2019 . 69 listů, 6 nečíslovaných listů příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Faktory integrace Romů a její dopady na formování romské identity [rukopis] = Factors integration of the Roma and its impact on shaping the identity of the Roma / Petra Blažková   .  2009 . 53 l., [18] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Hodnocení vybraných postupů v oblasti sociálního začleňování z pohledu žáků základních škol / Martin Zarnecký   .  2016 . 73 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Chráněné bydlení jako možnost integrace mentálně postižených jedinců [rukopis] / Michaela Kříženecká   .  2010 . 68 l. [3] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Integrace dětí s tělesným postižením do běžného typu škol [rukopis] / Jana Rytířová   .  2015 . 71 l., [6] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100