Výsledky vyhledávání

  1. Etnická identita rómskeho dieťaťa v detskom domove a kultúrny pluralizmus / Vladimir Rafael   .  Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.Nové smery rozvoja [a] perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.s. 82-86.
    článek
  2. Politicko-edukačné aspekty inklúzie Rómov / Miron Zelina   .  Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.Nové smery rozvoja [a] perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.s. 35-38.
    článek
  3. Rómovia a talent / Dalibor Kovačič   .  Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.Nové smery rozvoja [a] perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.s. 87-95.
    článek