Výsledky vyhledávání

 1. Distribuce vnitřního odporu a prošlého náboje v olověném akumulátoru / Radek Lábus, Radek Bilko   .  Nekonvenční zdroje elektrické energie.29. Nekonvenční zdroje elektrické energie.s. 61-64.
  článek
 2. Matematické modelování výroby dusitanu amonného v programu ASPEN PLUS / Lukáš Hora, Vlastimil Fíla   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2233-2240.
  článek
 3. Matematický model - nástroj pro hodnocení parametrů transportu chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. / Jan Uhlík   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací IV Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 27-31.
  článek
 4. Matematický model transportu nanočástic horninovým prostředím / Petr Tomek   .  Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.s. 109-112.
  článek
 5. Metody stanovení parametrů modelů / Marcel Jiřina   .  Cahlík, Tomáš.s. 39-49.Multiagentní přístupy v ekonomii.
  článek
 6. Model agregace železných nanočástic zahrnující vliv elektrostatických sil / Dana Pelikánová, Jan Šembera   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 274-275.
  článek
 7. Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitoidních vzorcích – puklinové proudění / Michal Polák, Martin Milický   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 25-29.
  článek
 8. Modelování neutronových toků / Milan Hanuš   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 25-33.
  článek
 9. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. / Jan Uhlík   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 46-51.
  článek
 10. Numerická simulace sanace pomocí Fe nanočástic na modelové lokalitě / Petr Tomek   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 70-75.
  článek