Výsledky vyhledávání

 1. Lidská práva a mezinárodní vztahy / Vladimír Soják   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 12, č. 4 (1977), s. 14-25.
  článek
 2. Lisabonská smlouva a Listina základních práv EU / Naděžda Šišková   .  Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR.s. 325-338.
  článek
 3. Ľudské práva / Columbus Igboanusi   .  Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.Nové smery rozvoja [a] perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.s. 20-28.
  článek
 4. Mírové soužití a lidská práva / Josef Mrázek   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 14, č. 2 (1979), s. 14-26.
  článek
 5. Opravné prostředky při porušování lidských práv v mezinárodní měřítku = Evropská úmluva o lidských právech / Bohumil Chomát, Ivona Franiaková, Jana Němcová, Bronislava Wittnerová   .  Právo, ekonomika, management 2009.s. 15-41.
  článek
 6. Politicko-edukačné aspekty inklúzie Rómov / Miron Zelina   .  Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.Nové smery rozvoja [a] perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti II.s. 35-38.
  článek
 7. Trendy dalšího vývoje mezinárodní spolupráce a mezinárodní ochrany na poli lidských práv / Josef Mrázek   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 21, č. 2 (1986), s. 59-72.
  článek
 8. Závěrečný akt Konference o bezpoečnosti a spolupráci v Evropě a problematika tzv. 3. koše / Václav Regner, Jaroslav Kučera   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 12, č. 3 (1977), s. 15-28.
  článek