Výsledky vyhledávání

 1. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2007 . 274 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
  Absolvent základní školy
 2. Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky / Dagmar Hudecová   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2006 . 133 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
  Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky
 3. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě / Ondřej Šimik   .  Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017 . 253 stran, 18 nečíslovaných stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě
 4. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření / Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht   .  Brno :  Paido,  2009 . 181 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  PR - Šikulová dr.00/100
  volný výběr01/000
  Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
 5. Controversy in the classroom : the democratic power of discussion / Diana E. Hess   .  New York :  Routledge,  2009 . xvi, 197 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Controversy in the classroom
 6. Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska / Radana Metelková Svobodová   .  V Ostravě :  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity,  2008 . 200 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr30/000
  Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska
 7. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání / Tomáš Janík   .  Brno :  Paido,  2009 . 119 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/010
  Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání
 8. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : využití metod a technik / Radek Marušák, Olga Králová, Veronika Rodriguezová   .  Praha :  Portál,  2008 . 126 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  VU - Novotná D. dr.00/100
  volný výběr20/000
  Dramatická výchova v kurikulu současné školy
 9. Dva světy základní školy? : úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň / Eliška Walterová a kolektiv   .  Praha :  Karolinum,  2011 . 350 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  PR - Čepičková dr.00/100
  volný výběr30/000
  Dva světy základní školy?
 10. Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku / Radana Metelková Svobodová   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2013 . 257 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
  Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku