Výsledky vyhledávání

 1. Časopis pro mineralogii a geologii = Societas mineralogica et geologica bohemoslovaca : Orgán Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV   .  Praha (112 29 Praha 1, Vodičkova 40) :  Academia,  1956-1992
  časopis
 2. Mineralia slovaca : časopis venovaný geologickej problematike nerostných surovín Slovenska a činnosti Slovenskej geologickej spoločnosti/ Slovenská geologická spoločnosť ; Slovenský geologický úrad, Bratislava ; Geologický prieskum, n.p. Spišská Nová Ves   .  Spišská Nová Ves :  Geocomplex,  1969- . 24 sv.
  časopis
 3. Novinky literatury. Přírodní vědy. Řada geologicko-geografická   .  Praha :  Státní knihovna ČSR,  1964-1972 . 9 sv.
  časopis
 4. Věstník Ústředního ústavu geologického   .  Praha :  Academia,  1951-1991
  časopis