Výsledky vyhledávání

 1. Aplikace sociologických přístupů při studiu životních podmínek – vybrané příklady z pánevních okresů Ústeckého kraje = Application sociological access at studies the landscape – selected examples from basin distrikt Ústí region / Milan Jeřábek   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 76-83.
  článek
 2. Attractivity of domicile of czech municipalities / Martina Prskavcová, Pavla Řehořová   .  Liberec Economic Forum.Liberec Economic Forum 2009.s. 320-326.
  článek
 3. Dotazníkové šetření jako podklad pro predikci chování obyvatelstva na příkladu podkrušnohorských okresů Ústeckého kraje = Questionnaire survey as a fundament for prediction of population behaviour, illustrated by an example of the districts located at the foot of the Ore Mountain Ridge (Krušné hory) in the region Ústí / Petr Jirásek   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 48-54.
  článek
 4. Postoj české zemědělské praxe k ochraně půdy proti degradaci vlivem vodní eroze půdy = The approach of Czech farmers to soil prevention regarding soil degradation by water erosion / Marie Trantinová   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 19-27.
  článek
 5. Studentské hodnocení simulace MESE ve výuce Ekonomie firmy / Alexandra Dvořáčková   .  Využívání aktivizujících metod ve výuce ekonomických předmětů.s. 15-23.
  článek
 6. Zapojení studentů kombinované formy studia do dotazníkového šetření / Jaroslava Syrovátková   .  Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu II.s. 110-113.
  článek