Výsledky vyhledávání

  1. Harmonizační vývoj změn daně z přidané hodnoty po vstupu ČR do EU / Iris Šimíková   .  Sborník příspěvků z konference Finance a management v teorii a praxi.s. 33-36.
    článek
  2. Pridaná hodnota ako ukazovateĺ hodnotenia produktivity práce / Emília Balážová   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 47-56.
    článek