Výsledky vyhledávání

 1. Boží bojovník : Jan Žižka a husitská revoluce / Victor Verney ; z anglického originálu The warrior of God ... přeložila Dina Podzimková   .  Praha : Pavel Dobrovský - Beta s.r.o., 2021 . 316 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Codex Přemyslaeus : regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 = Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400 / herausgegeben von Ivan Hlaváček   .  Praha :  Filosofia,  2013 . xlvi, 278 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Čechy královny Anny : česká literatura a společnost v letech 1310-1420 / Alfred Thomas   .  Brno :  Host,  2005 . 260 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Čechy na konci věků : apokalyptické myšlení a vize husitské doby / Pavlína Cermanová   .  Praha :  Argo,  2013 . 412 s., [16] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. České dějiny. Dílu II. část 6, Čechy v době Husově (1378-1415) / napsal F.M. Bartoš ; redigoval Kamil Krofta   .  Praha :  Jan Laichter,  1947 . 515 s. , xx s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E30/000
  kat. historie FF00/100
 6. České země za vlády Lucemburků : zrození zemí Koruny české : pro čtenáře od 10 let / Helena Mandelová ; ilustr. Pavel Major ; graf. úprava Václav Rytina   .  Praha :  Albatros,  1993 . 64 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 7. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy / Emanuel Michálek   .  Praha :  Academia,  1970 . 72, [1] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 8. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor   .  V Praze : Scriptorium, 2017 . 355 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 9. Dějiny křesťanství v Československu. IV, Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace / sepsal Ferdinand Hrejsa   .  V Praze :  Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká,  1948 . 365 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 10. Diví lidé : (v imaginaci) pozdního středověku / František Šmahel   .  Praha :  Argo,  2012 . 302 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100