Výsledky vyhledávání

 1. Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů. 2, Úvod do četby středověkých diplomatických textů / Zachová Jana   .  Jinočany :  H & H,  1992 . 73 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000
  kat. historie FF00/100
 2. Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů : skripta pro posl. filoz. fakulty Univ. Karlovy. Díl] 1, Základní kurs   .  Praha :  Karolinum,  1991 . 147 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
 3. Dějiny světa v čase milénia / Rodulfus Glaber ; [z latinského originálu ... přeložila Jana Zachová ; k vydání připravila a redigovala Magdalena Moravová]   .  Praha :  Argo,  2013 . 214 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Husitská kronika ; Dialog o českém kacířství / Ondřej z Řezna ; přeložily Jana Zachová a Soňa Černá   .  Praha : Argo, 2020 . 341 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Kronika Františka Pražského / edidit Jana Zachová   .  Praha :  Patriae,  1998 . viii, xix, 233 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Kroniky doby Karla IV. / [úvod a studii Kroniky doby Karla IV. napsala, vysvětlivkami, soupisem literatury a seznamem zkratek opatřila Marie Bláhová ; z latiny přeložili Jakub Pavel Vlastní životopis Karla IV., Marie Bláhová Kroniku Františka Pražského, Kroniku Pražského kostela Beneše Krabice z Weitmile, Kroniku českou Přibíka z Radenína, řečeného Pulkava, Jana Zachová Kroniku českou Jana Marignoly a Neplachovo Stručné sepsání kroniky římské a české]   .  Praha :  Svoboda,  1987 . 647 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/200
 7. Latina pro historiky a archiváře / Jana Zachová   .  Praha :  ISV,  1994 . 103 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Legendy Wolfenbüttelského rukopisu / k vydání připravila Jana Zachová   .  Praha :  Filosofia,  2010 . 207 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Moudrost věků : lexikon latinských výroků, přísloví a rčení / [z latinského originálu vybrali, sestavili a uspořádali] Eva Kuťáková, Václav Marek a Jana Zachová   .  Praha :  Svoboda,  1998 . 666 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Moudrost věků : lexikon latinských výroků, přísloví a rčení / Eva Kuťáková, Václav Marek, Jana Zachová   .  Praha :  Svoboda-Libertas,  1994 . 679 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000