Výsledky vyhledávání

 1. Archiv Československé akademie věd : průvodce po archivních fondech / sest. kol. za ved. Jiřího Berana ; [předml.:] Václav Vojtíšek   .  Praha :  ČSAV,  1962 . 125, [1] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 2. Archiv hlavního města Prahy : o jeho vývoji, sbírkách i významu / napsal Václav Vojtíšek   .  Praha :  Vzdělávací a kulturně podpůrný spolek "Melantrich",  1933 . 83 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Historický sborník. [Sv.] 1 / Vedoucí red.: Václav Vojtíšek ; [Rus. souhrn přel.] V. Peremiovskij ; [Franc. souhrn přel.] Konstantin Jelínek   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1953 . 258, [2] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 4. Husova pravda / Václav Vojtíšek   .  V Praze :  Společnost Husova musea,  1940 . 13 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E01/000
  kniha
 5. Karolinum, statek národní / [redakce Karel Domin, Václav Vojtíšek, Josef Hutter]   .  Praha :  Karlova universita,  1935 . 211 s., 20 l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 6. Karolinum, statek národní / [Za redakce rektora Karlovy university dra Karla Domina, univ. prof. dra Václava Vojtíška a doc. dra Josefa Huttra ...]   .  Praha :  L. Mazáč,  1934 . 199 - [III] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 7. Katalog výstavy Staroměstská radnice a její památky : 1338-1938 / Sestavil Václav Vojtíšek ; [Při sestavování tohoto katalogu byli pomocni ... PhC. Václav Hlavsa a částečně JUDr. Otto Pracný]   .  Praha :  Obecní důchody,  1938 . 143 - [III] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 8. Mráz kopřivu nepálí : život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954 / Jitka Janečková   .  Praha : Dolní Břežany :  Archiv hlavního města Prahy ; Scriptorium,  2014 . 694 s., [16] s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Naše národní minulost v dokumentech : chrestomatie k dějinám Československa. I. díl, (Do zrušení nevolnictví) / k vydání připravil Václav Husa ; za spoluúčasti Václava Vojtíška, Jaroslavy Václavkové, Petra Ratkoše a Josefa Polišenského   .  Praha : Československá akademie věd, 1954 . 563 stran, 15 stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/200
 10. O táborských pečetech a erbech / Václav Vojtíšek   .  V Praze :  Společnost Husova musea,  1931 . 60 s., [3] l. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000