Výsledky vyhledávání

 1. Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce : zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2011 . 35 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 2. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol : 2004 / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 42 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů ško l- 2006 / Jeny Burdová, Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 36 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. Pohled absolventů odborných škol na volbu oboru vzdělání, připravenost a uplatnění v praxi : srovnání situace absolventů SOU. SOŠ a VOŠ / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 37 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol : příručka opatření / Trhlíková Jana   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015 . 97 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách : kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání,  2012 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Předčasné odchody žáků ze středních škol : názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence / Jana Trhlíková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2013 . 60 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce - II. etapa : šetření absolventů středních odborných škol tři roky od ukončení studia na SOŠ / Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 42 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce - III. etapa : šetření absolventů tříletých učebních oborů šest let od ukončení studia na SOU / Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 40 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 10. Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění : II. etapa : závěrečná zpráva / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch, Helena Úlovcová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2003 . 78 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000