Výsledky vyhledávání

 1. 1.8

  8 : osmičky : osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici / vedoucí autorského kolektivu Libor Jan ; Tomáš Borovský, Tomáš Dvořák, Jiří Hanuš, Libor Jan, Tomáš Knoz, Jiří Malíř, Denisa Nečasová, Jiří Němec, Libor Vykoupil, Martin Wihoda   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018 . 318 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Ad iustitiam et bonum commune : proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku / Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR,  2010 . 299 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Ad vitam et honorem : profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám / k vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda   .  Brno :  Matice moravská,  2003 . 796 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Bratři špitálu Panny Marie v českých zemích 1204-1411 / Libor Jan   .  V Tišnově :  Sursum,  1995 . 50 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.-12. září 1999 / Libor Jan (ed.)   .  Brno :  Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny : Matice moravská : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2000 . 119 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Dějiny Moravy a Matice moravská : problémy a perspektivy : sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 24.-25. listopadu 1999 v Brně / k vydání připravil Libor Jan ve spolupráci s Bronislavem Chocholáčem ... [et al.]   .  Brno :  Matice moravská,  2000 . 260 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/200
 7. Dějiny středověkého mnišství / Hugh Lawrence ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja a Jan Vomlela ; doslov a odborná spolupráce Libor Jan]   .  Brno : Praha :  Centrum pro studium demokracie a kultury ; Vyšehrad,  2001 . 325 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter / herausgegeben von Karl Borchardt, Libor Jan   .  Brno :  Matice moravská für Das Forschungszentrum für die Geschichte Mitteleuropas: Quellen, Länder, Kultur,  2011 . 361 s., xx s. barev. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Morava v časech markraběte Jošta / Libor Jan a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a občanské sdružení Jošt Moravský,  2012 . 209 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Němečtí rytíři v českých zemích / Libor Jan, František Skřivánek   .  Praha :  Synergon,  1997 . 127 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100