Výsledky vyhledávání

 1. Brno Vídni, Vídeň Brnu : zemské metropole a centrum říše v 19. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22.-23. listopadu 2007 v Brně / k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř = Brünn - Wien, Wien - Brünn : Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert : Sammelband mit Beiträgen der internationalen Tagung, die vom 22. bis 23. November 2007 in Brünn stattgefunden hat / herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš und Jiří Malíř   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura,  2008 . 427 s., xxiv s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  rakouská knihovna10/000
 2. Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 / Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha   .  Praha : Argo, 2015 . 490 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2004 . 501 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století / Lukáš Fasora ... [et al.] (eds.)   .  Brno :  CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury),  2011 . 338 s., viii s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Člověk na Moravě v první polovině 20. století / L. Fasora ... [et al.] (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK,  2006 . 503 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Dějiny Itálie 1918-1945 / Lukáš Fasora   .  Brno :  CERM,  2000 . 16 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 7. Dějiny Itálie po roce 1945 / Lukáš Fasora   .  Brno :  CERM,  2000 . 16 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 8. Dějiny Maďarska 1918-1945 / Lukáš Fasora   .  Brno :  CERM,  2000 . 16 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr11/000
 9. Dějiny Polska v meziválečném období / Lukáš Fasora   .  Brno :  CERM,  1999 . 17 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 10. Dělník a měšťan : vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914 / Lukáš Fasora   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2010 . 423 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100