Výsledky vyhledávání

 1. Analýza částečně připravených mluvených projevů z hlediska frekvence slovních druhů / [rukopis] Radka Limprechtová   .  2001 . 111 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza české výslovnosti cizinců : [rukopis] Němců / Eva Martincová   .  2006 . 117 l., [43] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza jazykových potíží žáků s logopedickými problémy / [rukopis] Pavlína Sirová   .  2001 . 73 listů, [9] listů obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analýza kvality souvislých mluvených projevů dětí předškolního věku a mladšího školního věku [rukopis] / Šárka Davidová   .  2012 . 84, XXXII l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza mluvených projevů českých politiků se zřetelem k jejich zvukové charakteristice / [rukopis] Ivana Jiránková (roz. Šottová)   .  2006 . 100 l., [81] l. text. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Analýza osobní korespondence z hlediska výběru témat, členění textu, způsobu oslovování a pozdravů / [rukopis] Petra Prudká   .  1999 . 101 listů, 17 listů obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Analýza projevů televizních moderátorů z hlediska verbálního a neverbálního vyjadřování emocí [rukopis] / Iveta Šolarová   .  2012 . 127 l., xxi l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Analýza promluv sportovních komentátorů (rozhlasových a televizních) z hlediska frázování / [rukopis] Tomáš Michalík   .  2005 . 70 l., 23 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Analýza rozhovoru učitele a žáka při ústním zkoušení v předmětu občanská výchova / [rukopis] Romana Hrušková   .  2005 . 106 l., [1] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Analýza soukromých rozhovorů se zřetelem ke způsobu vzájemného ovlivňování vyjadřovací báze komunikantů na úrovni prozodických složek řeči / [rukopis] Adéla Cicvárková   .  2004 . 90 l., 40 l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100