Výsledky vyhledávání

 1. Alternativní a augmentativní komunikace ve speciálních školách [rukopis] / Kateřina Holubová   .  2020 . 88 l. (128 772 znaků)
  kniha
 2. Analýza komunikačních kompetencí u dětí na počátku školní docházky / Petra Horynová   .  2017 . 91 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza lexikálně-sémantické roviny u žáků 1. tříd ze sociokulturně znevýhodněného prostředí [rukopis] / Linda Oříšková   .  2021 . 93 l. (138 067 znaků)
  kniha
 4. Analýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině / Veronika Žáková   .  2018 . 69 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza vybraného aktivizačního programu v domovech pro seniory / Nikol Kováčová   .  2017 . 81, XII listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Aspekty jazykových rovin u jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami v procesu psaní / Anna Dlouhá   .  2019 . 78 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. ASPEKTY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI U ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD [rukopis] / Andrea Srnková   .  2020 . 95
  kniha
 8. Aspekty narušené komunikační schopnosti u žáků v mladším školním věku [rukopis] / Dana Matějovičová   .  2021 . 73 l.
  kniha
 9. Aspekty narušené komunikační schopnosti u žáků v prvních třídách základních škol / Michaela Zoulová   .  2017 . 72 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Aspekty narušené komunikační schopnosti ve vztahu ke školní zralosti / Andrea Srnková   .  2018 . 87 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100