Výsledky vyhledávání

 1. Děti a problémy v chování : etopedie v praxi / Miluše Hutyrová a kol.   .  Praha : Portál, 2019 . 207 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
 2. Interdisciplinární pohledy na jinakost : II. olomoucké speciálněpedagogické dny / Miluše Hutyrová, Eva Souralová, Jan Chrastina, Lucie Moudrá (eds.)   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 1 DVD-ROM
  Interdisciplinární pohledy na jinakost
 3. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu : II. olomoucké speciálněpedagogické dny : sborník příspěvků z konference : XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : II. konference mladých vědeckých pracovníků : téma konference: interdisciplinární pohledy na jinakost / Miluše Hutyrová (eds.) ... [et al.]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 202 s.
  Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu
 4. Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe / Miluše Hutyrová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 91 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 5. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice / Miluše Hutyrová a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 219 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 6. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1 / Veronika Boďová, Miluše Hutyrová, Michal Růžička   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 103 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 7. Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy : III. olomoucké speciálněpedagogické dny : sborník příspěvků z konference : XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : III. konference mladých vědeckých pracovníků : téma konference: perspektivy speciální pedagogiky?! = Perspectives of Special Needs Education - Needs, Possibilities and Challenges / Miluše Hutyrová, Kateřina Kroupová, Jiří Langer (eds.)   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 251 stran
  Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy
 8. Special education of individuals with psychosocial risk and disorder / Miluše Hutyrová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 105 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000