Výsledky vyhledávání

 1. Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová   .  2017 . 68 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Biotechnologie : KTEV/1BIOT. 1. část / Josef Trögl, Petr Horák, Luboš Vrtoch, Lenka Seidlová   .  Ústí nad Labem : UCP SVP UJEP, 2014 . 1 DVD-ROM
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad A10/000
 3. Fotokatalytická degradace organických látek s využitím směsi TiO2 a aktivního uhlí [rukopis] / Leona Bubáková   .  2014 . 76 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Fotokatalytická degradace s použitím směsných katalyzátorů na bázi TiO2 [rukopis] / Josef Michael Haupt   .  2014 . 51 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Simultánní stanovení potravinářských barviv s využitím UV/Vis spektrofotometrie / Martin Špinka   .  2017 . 55 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Stanovení bodů tání série derivátů karboranů a oveření identity molekul po jejich roztavení / Eva Kormošová   .  2017 . 50 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Stanovení těžkých kovů ve vzorcích biomasy a půdy při fytoremediacích / Michaela Mariničová   .  2018 . 51 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie / Venuše Komjatiová   .  2018 . 105 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Vliv jílů a jílových minerálů na fotokatalytickou účinnost oxidu titaničitého / Petra Kolegarová   .  2015 . 90 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100