Výsledky vyhledávání

 1. Die altslawischen Dörfer von Březno bei Louny / Ivana Pleinerová ; mit Beiträgen von Jindřich Štelcl und Radomír Pleiner   .  Praha : Louny :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky ; Okresní muzeum Louny,  2000 . 300 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Dějiny hutnictví železa v Československu. Díl] 1, Od nejstarších dob do průmyslové revoluce / Radomír Pleiner ... [aj.]   .  Praha :  Academia,  1984 . 295 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 3. Otázka státu ve staré Galii : ke společenskému zřízení u pevninských Keltů v pozdním laténském období / Radomír Pleiner   .  Praha : Academia, 1979 . 111 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 4. Pravěké dějiny Čech / Příspěvky autorského kol. zprac. Radomír Pleiner ve spolupráci s Alenou Rybovou   .  Praha :  Academia,  1978 . 870, [2] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Staré evropské kovářství : stav metalografického výzkumu / Radomír Pleiner   .  Praha :  ČSAV,  1962 . 331, [2] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 6. Výroba železa ve slovanské huti u Želechovic na Uničovsku / Radomír Pleiner ; [Rus. souhrn přel.] Ja. V. Jelinek   .  Praha :  ČSAV,  1955 . 52, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 7. Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích : vývoj přímé výroby železa a rud od doby halštatské do 12. věku / Radomír Pleiner   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1958 . 335 s., XXXII s. obr. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100