Výsledky vyhledávání

 1. Aplikace air spargingu při sanaci bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 78-83.
  článek
 2. BIOTOOL - výsledky mezinárodního výzkumného programu zaměřeného na vývoj biologických metod pro detekci znečištění horninového prostředí a monitoring průběhu biologické dekontaminace / Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 37-40.
  článek
 3. Kolonové testy ISCO k intenzifikaci aerobní biodegradace leteckého petroleje / Jiřina Macháčková ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 165-170.
  článek
 4. Metody používané pro hodnocení aerobní biodegradační aktivity in situ na lokalitě Hradčany / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací IV Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 19-26.
  článek
 5. Oxidační a reduktivní sanační technologie ve světě - informace z konference v Monterey 2006 / Jiřina Macháčková   .  Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.s. 31-33.
  článek
 6. Praktické zkušenosti z použitím MIP (membrane interface probing) pro detekci kontaminace těkavými organickými látkami / Jiřina Macháčková   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 88-92.
  článek
 7. Přírodní a technologické faktory určující úspěšnost sanačního zásahu na letišti Hradčany / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XIV.s. 57-63.
  článek
 8. Reduktivní dechlorace a její aplikace v praxi / Pavel Machek, Jiřina Macháčková, Monika Stavělová   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 123-127.
  článek
 9. Sanace letiště Hradčany, metodika a výsledky prokazování dosažení sanačních limitů / Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XIV.s. 53-56.
  článek
 10. Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in situ jako sanační technologie – praktické zkušenosti / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 48-52.
  článek