Výsledky vyhledávání

 1. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateje Bela,  2011 . 194 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 2. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateje Bela,  2011 . 181 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika   .  Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010 . 197 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 4. Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 10/2007 / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Imrich Nagy]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2007 . 433 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 5. Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 6/2003 / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Imrich Nagy, Vladimír Varinský ; redakčná rada Július Alberty ... et al.]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2003 . 230 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 6. Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. III./2000 / [zostavovatelia Karol Fremal, Stanislav Matejkin ; redakčná rada Július Alberty ... et al.]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2000 . 208 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 7. Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V./2002 / [zostavovatelia Karol Fremal, Pavol Martuliak, Vladimír Variský ; redakčná rada Milan Myška ... et al.]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2002 . 227 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 8. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Banská Bystrica 4.-5. október 2007 / [editor a technický redaktor Lenka Ďuricová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2008 . 297 s. .
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Aplikovaná etika a profesionálna prax / [zostavovateľ Daniela Fobelová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied,  2011 . 309 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 10. Aplikovaná etika vo vedeckej príprave doktorandov / [Vladimír Ďurčík ... a kol.]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2011 . 249 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000