Výsledky vyhledávání

 1. Brežské knížectví
  Břežsko (knížectví)
  Břežsko (vévodství)
  Herzogtum Brieg
  Księstwo Brzeskie
  Principatus Bregensis
  Slezsko
  slezská knížectví
  Duchy of Brzeg
  Soubor geografických jmen
  (2) - Soubor geografických jmen
 2. Dolní Slezsko
  Dolny Śląsk
  Dolnoslezské vojvodství (Polsko)
  Vratislav (Polsko : oblast)
  Slezsko
  Slezsko (Polsko)
  Slezsko (Česko)
  Lower Silesia
  Soubor geografických jmen
  (4) - Soubor geografických jmen
  (3) - ČLÁNKY
  (5) - Knihy
 3. Hlučínsko
  Hlučínské Slezsko
  Hultschiner Ländchen
  Kraik hulczynski
  Kraj hulczyński
  Prajzsko (Česko)
  Prajzská (Česko)
  Hlučín (Česko : oblast)
  Slezsko
  Hlučínsko Region
  Soubor geografických jmen
  (2) - Soubor geografických jmen
  (1) - Knihy
 4. Horní Slezsko
  Górny Śląsk
  Ober-Schlesien
  Opolské vojvodství (Polsko)
  Slezské vojvodství (Polsko)
  hornoslezská pánev (Česko a Polsko)
  Slezsko
  Upper Silesia
  Soubor geografických jmen
  (4) - Soubor geografických jmen
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - Knihy
 5. Javorské knížectví
  Javorsko (knížectví)
  Herzogtum Jauer
  Księstwo Jaworskie
  Principatus Javoriensis
  Jauvaria
  Slezsko
  slezská knížectví
  Duchy of Jawor
  Soubor geografických jmen
  (2) - Soubor geografických jmen
 6. Lehnické knížectví
  Lehnice (knížectví)
  Lehnice (vévodství)
  Legnica (księstwo)
  Herzogtum Liegnitz
  Księstwo Legnickie
  Principatus Lignicensis
  Slezsko
  slezská knížectví
  Soubor geografických jmen
  (2) - Soubor geografických jmen
 7. Minsterberské knížectví
  Minstrberské knížectví
  Minsterbersko (knížectví)
  Herzogtum Münsterberg
  Księstwo Ziębickie
  Principatus Munsterbergensis
  Duchy of Ziębice
  Slezsko
  slezská knížectví
  Duchy of Münsterberg
  Soubor geografických jmen
  (2) - Soubor geografických jmen
 8. Naučná stezka Příroda nezná hranic (Česko a Polsko)
  Příroda nezná hranic (Česko a Polsko : přeshraniční naučná stezka)
  Przyroda nie zna granic (Česko a Polsko : přeshraniční naučná stezka)
  Naučná stezka Vendryně - Goleszów (Česko a Polsko)
  Naučná stezka Vendryně - Holešov (Česko a Polsko)
  Naučná stezka Goleszów - Vendryně (Česko a Polsko)
  Naučná stezka Goleszów - Wędrynia (Česko a Polsko)
  Goleszów (Polsko : oblast)
  Slezsko
  Vendryně (Česko : oblast)
  Nature don't know borders (Czechia and Poland : transborder education trail)
  Soubor geografických jmen
  (3) - Soubor geografických jmen
 9. Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  Německo
  Prusko Západní
  Slezsko
  Evropa východní
  německy mluvící země
  Evropa východní
  německy mluvící země
  Gdaňsk (Polsko)
  Klajpeda (Litva)
  Pomořansko (Německo a Polsko)
  Prusko Východní
  Evropa
  německy
  Germany-regions of Eastern Europe before 1945
  Soubor geografických jmen
  (9) - Soubor geografických jmen
  (1) - Knihy
 10. Niské knížectví
  Nisko (knížectví)
  Księstwo Nyskie
  Fürstentum Neisse
  Herzogtum Neissee
  Territorium Nisense
  Nysensis provincia
  Slezsko
  slezská knížectví
  Duchy of Nisa
  Soubor geografických jmen
  (2) - Soubor geografických jmen