Výsledky vyhledávání

 1. materiály
  materiálová spotřeba
  materiálové inženýrství
  materiálové technologie
  napětí materiálu
  nauka o materiálu
  povrchové úpravy materiálů
  spotřeba materiálu
  suroviny
  vady materiálů
  vlastnosti materiálů
  zkoušení materiálů
  anorganické materiály
  biodegradovatelné materiály
  biologické materiály
  biomimetické materiály
  energetické materiály
  feroelektrické materiály
  gelové materiály
  geokompozitní materiály
  heterogenní materiály
  hořlavé materiály
  keramické materiály
  kompozitní materiály
  konstrukční materiály
  korozivzdorné materiály
  kovové materiály
  magnetické materiály
  materiály na bázi dřeva
  mikromateriály
  multiferoika
  nanomateriály
  nehořlavé materiály
  nekovové materiály
  optické materiály
  plasty
  polymerní materiály
  porézní materiály
  práškové materiály
  psací materiály
  přírodní materiály
  recyklované materiály
  silikátové materiály
  sklokeramika
  syntetické materiály
  sypké hmoty
  technické materiály
  textilní materiály
  těsnicí materiály
  uhlíkové materiály
  ultrajemnozrnné materiály
  vláknité materiály
  vrstevnaté materiály
  vysokoteplotní materiály
  žárovzdorné materiály
  materials
  Soubor věcných témat
  (53) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (41) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 2. nehořlavé materiály
  materiály nehořlavé
  nehořlavé látky
  látky nehořlavé
  materiály
  žárovzdorné materiály
  fire-resistant materials
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 3. šamot
  keramické materiály
  žárovzdorné materiály
  výroba šamotu
  fire clay
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 4. vysokoteplotní materiály
  materiály vysokoteplotní
  materiály
  žárovzdorné materiály
  high temperature materials
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
 5. žárobeton
  žárovzdorný beton
  beton
  žárovzdorné materiály
  heat resistent concrete
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 6. žárovzdorná keramika
  keramika žárovzdorná
  keramika žáruvzdorná
  žáruvzdorná keramika
  technická keramika
  žárovzdorné materiály
  ovenware
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 7. žárovzdorné jíly
  jíly žárovzdorné
  jíly
  keramické materiály
  žárovzdorné materiály
  fire-clay
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
 8. žárupevné oceli
  oceli žárupevné
  oceli žáropevné
  žáropevné oceli
  ocel
  žárovzdorné materiály
  high-temperature steel
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
 9. žárupevné slitiny
  slitiny žárupevné
  slitiny žáropevné
  žáropevné slitiny
  slitiny
  žárovzdorné materiály
  high-temperature alloys
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat